shell脚本:nginx读取IP次数,防火墙过滤;检查mysql是启动,若没有则重启

1.读取nginx日志最后N行数,超过一定数目就将此ip在防火墙中过滤

#!/bin/sh
#########################################################
####功能介绍:读取nginx日志最后N行数,获取IP和访问数######
####超过一定数目就将此ip在防火墙中过滤			  ######
####每天凌晨重启防火墙,清除规则  				  ######
#########################################################
#根据:https://bbs.aliyun.com/read/50817.html 思路改编
#vi /data/shell/iptables_fangshua.sh
#chmod +x /data/shell/iptables_fangshua.sh
#echo "* * * * * root /data/shell/iptables_fangshua.sh" >> /etc/crontab
#service crond restart
#每天凌晨重启防火墙
#echo "01 1 * * * root /etc/init.d/iptables restart" >> /etc/crontab
#service crond restart
status=`tail -n1000 /data/log/www.funet8.com-access.log |awk '{print $3}'| awk -F":" '{print $NF}' |sort|uniq -c|sort -nr|head -1`
NUM=`echo $status|awk '{print $1}'` 	#最多IP次数
IP=`echo $status|awk '{print $2}'` 		#最多IP地址
result=`echo "$NUM > 200" | bc`
if [ $result = 1 ]
then
echo IP:$IP is over $NUM, NoAccess IT! >> /data/log/Iptables_NoAccess_IP.log
/sbin/iptables -I INPUT -s $IP -j DROP
mv /data/log/www.funet8.com-access.log /data/log/www.funet8.com-access_$(date "+%Y-%m-%d-%H-%M-%S").log
/etc/init.d/nginx reload
fi

2.检查mysql服务是启动,若没有则重启

#!/bin/bash
#######################################
##功能介绍:检查mysql是否启动   #####
##如果没有启动就重启mysql     #####
#######################################
#vi /data/shell/check_mysql_and_restart.sh
#chmod +x /data/shell/check_mysql_and_restart.sh
#echo "*/5 * * * * root /data/shell/check_mysql_and_restart.sh" >> /etc/crontab
#service crond restart
DATE=$(date +%Y%m%d-%H:%M:%S);
#service mysql status &>/dev/null
ps -le |grep mysqld	&>/dev/null
if [ $? -ne 0 ];
then
echo "At time: '$DATE':MYSQL Server is down,and restart. " >> /data/mysqldata56/mysql_restart.log
#service mysql restart
/usr/local/mysql/bin/mysqld_safe --defaults-file=/data/my.cnf &
fi

评论

 1. 7年前
  2016-9-15 16:31:07

  有点专业,看不懂

 2. 7年前
  2016-9-17 11:24:08

  高手就是大神,膜拜。

 3. 7年前
  2016-9-27 14:08:24

  好复杂的 样子

  • 博主
   卢松松博客
   7年前
   2016-9-29 11:09:25

发送评论 编辑评论


				
|´・ω・)ノ
ヾ(≧∇≦*)ゝ
(☆ω☆)
(╯‵□′)╯︵┴─┴
 ̄﹃ ̄
(/ω\)
∠( ᐛ 」∠)_
(๑•̀ㅁ•́ฅ)
→_→
୧(๑•̀⌄•́๑)૭
٩(ˊᗜˋ*)و
(ノ°ο°)ノ
(´இ皿இ`)
⌇●﹏●⌇
(ฅ´ω`ฅ)
(╯°A°)╯︵○○○
φ( ̄∇ ̄o)
ヾ(´・ ・`。)ノ"
( ง ᵒ̌皿ᵒ̌)ง⁼³₌₃
(ó﹏ò。)
Σ(っ °Д °;)っ
( ,,´・ω・)ノ"(´っω・`。)
╮(╯▽╰)╭
o(*////▽////*)q
>﹏<
( ๑´•ω•) "(ㆆᴗㆆ)
😂
😀
😅
😊
🙂
🙃
😌
😍
😘
😜
😝
😏
😒
🙄
😳
😡
😔
😫
😱
😭
💩
👻
🙌
🖕
👍
👫
👬
👭
🌚
🌝
🙈
💊
😶
🙏
🍦
🍉
😣
Source: github.com/k4yt3x/flowerhd
颜文字
Emoji
小恐龙
花!
上一篇
下一篇